Services

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

मलाई क्षमतासम्पन्न कर्मचारीको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना नभएकोले म यो समस्या हल गर्न सक्दैन। तर, अझै कुनै कामको लागि कर्मचारी चाहिएमा तपाईंले स्थानीय अखबार, नेपाली वेबसाइटहरू वा संबिधानसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। स्थानीय नेपाली अखबारहरू र वेबसाइटहरूमा आवश्यकताका संदेशहरू छन् जहाँ तपाईंले अपनो काम तथा अनुभव सम्बन्धि जानकारीहरू साझा गर्न सक्नुहुन्छ।

यसै गरि, कर्मचारीको आवश्यकता थपिएमा तपाईंले अन्तिम अखबार र वेबसाइटहरूमा सूचित गर्न सक्नुहुन्छ जसमा तपाईंको क्षेत्रमा काम गर्ने संगठनहरूको जानकारी रहेको हुनेछ।

Copyright 2021. All Rights Reserved | Design by: Verve Innovation