Services

लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण सम्बन्धी स्वास्थ्य योजना र बजेट सम्�

लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण सम्बन्धी स्वास्थ्य योजना र बजेटको उद्देश्य नेपालको स्वास्थ्य सेवाको समान र समावेशी पहुँच तथा समान सेवा उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने हो।

विद्युत्पात समस्याले महिला, दलित, आदिवासी जाति, अवस्थित वर्ग र समुदाय समावेशी समुदायको स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा असर पर्छ। यसले स्थानिय समुदायहरूको सेवा प्रदान नगर्न सक्षम गर्दछ र त्यसले उनीहरूलाई अधिक असुविधा गर्दछ। इस्पेच्याली, महिलाहरूले घरको विद्युत्पात विवरण, स्वास्थ्य समस्याहरू र बौद्धिक विकासको साथमा सम्बन्धित जानकारीहरू प्राप्त गर्न सक्षम हुन्छन् जो उनीहरूको जीवनमा अहम भूमिका निभाउँछन्।

Our Partners

Copyright 2021. All Rights Reserved | Design by: Verve Innovation